Similar a Asinger.net

Aso Asingers SFI-sida.

Sitios web similares a asinger.net ▷ Mejores alternativas en 2023

Lär dig ordklasserna på ett enkelt och snabbt sätt. Bra förklaringar och många exempel som klargör våra svenska ordklasser.

Lär dig satsdelarna på ett enkelt och snabbt sätt. Bra förklaringar och många exempel som klargör våra svenska satsdelar.

Digitala spåret är för dig som läser sfi – svenska för invandrare. Här finns övningar och länkar till språksidor på Internet.

Svenska För Invandrare kurs C och D.

Gör denna test på ordklasserna och se hur mycket du kan. Enkelt och tydlig test med facit så att du ser vilken ordklass du behöver träna mer på.

Välkommen hasta min SFI-hemsida! Här får du träna på svenska och utveckla dina språkliga förmågor med hjälp av övningar, tips på svenska TV-program och film, nyttiga länkar och mycket mer!

Grundläggande ord i svenskan enkelt förklarade med många exempel. De grundläggande orden belyses från olika vinklar vilket ger en klar förståelse.

Svensk grammatik och ordbildning, regler och övningar för svenska som andraspråk, svenska för invandrare och svenska som främmande språk

Sueco para todos – Svenska för alla är webbplatsen som är riktad till nyanlända för att lära sig svenska, sfi, svenska för invandrare, aprender sueco

Det ska vara roligt att lära sig svenska!

Prefijo (förstavelser) – fakta och exempel på svenska prefijo.

Räknare para el problema de vardagens

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *